szladna

Newsy

Dzień Seniora

30 grudnia 2018r. zapisał się po raz kolejny w pamięci najstarszych mieszkańców naszej miejscowości. Spotkanie to odbyło się w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ładnej. Dzieląc się radością z narodzenia Bożej Dzieciny łamano się opłatkiem, składano życzenia noworoczne. Tradycyjnie na spotkanie przybyło liczne grono Seniorów. Gośćmi byli: wójt Gminy Skrzyszów p. Marcin Kiwior, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ładnej p. Maria Łakoma, sołtys p. Stanisław Barnaś, proboszcz parafii ks. Wojciech Jurkowski, kanonik ks. Wiesław Gomółka oraz radni naszej miejscowości. Ważnym momentem spotkania opłatkowego była Msza św. Dopełnieniem uroczystości była część artystyczna - przedstawienie wigilijne oraz grupa kolędnicza odegrana przez uczniów naszej szkoły pod opieką p. Marty Kokoszka, p. Katarzyny Micek, p. Magdaleny Pyrchla. Występ wprowadził w świąteczny nastrój. Mali artyści przedstawili program o przygotowaniach do wieczerzy wigilijnej oraz o narodzinach Jezusa w Betlejem. Grupa kolędnicza, która wystąpiła miała na celu wskrzeszenie starej tradycji chodzenia kolędników po domach, składania życzeń, śpiewania kolęd i sypania ziarnem "na szczęście". Wśród kolędników byli pasterze, gospodyni, cyganka, krakowianka. Rekwizytem była gwiazda, która wieściła o narodzinach Chrystusa, symbolizowała światło i zwycięstwo dobra nad złem. Miłym akcentem był akompaniament na akordeonie, na którym przygrywał uczeń naszej szkoły Bartosz Prokop. Okolicznościowe przemówienia i życzenia złożyli Seniorom: Wójt Gminy Skrzyszów oraz p. Sołtys. Atmosfera życzliwości widoczna była podczas łamania się opłatkiem i składania życzeń. Przygotowany gorący posiłek wraz z ciastem dodał energii do wspólnego kolędowania. Całości spotkania towarzyszyła radosna i miła atmosfera.

Dziękujemy rodzicom: p. M. Prokop, p. K. Chrzanowskiej, p. M. Brzuchacz, p. G. Sierżędze, nauczycielom: p. D. Kloc, p. A. Makowiec, p. R. Małochleb oraz pracownikom szkoły: p. P. Michoń, p. D. Piątek. p. M. Stelmach, p. J. Stelmach za pomoc w czasie przygotowań i przeprowadzenia Dnia Seniora.

Informacje i zdjęcia

 

Konkurs bożonarodzeniowy

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najładniejszy stroik świąteczny. Uczniowie przygotowali 40 przepięknych stroików, które można było podziwiać na szkolnym korytarzu. Wszystkie prace zostały nagrodzone, nagrody ufundowały opiekunki SU. Cześć stroików za zgodą twórców została zakupiona przez nauczycieli i pracowników szkoły, dochód ze sprzedaży został przekazany na potrzeby SU. Dziękujemy!


Więcej zdjęć

 

 

 

Z wizytą świąteczną w Domu Dziecka

17 grudnia 2018r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego p. A. Makowiec udali się do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przyjazny Dom" w Tarnowie z podarunkami świątecznymi. Prezenty, które przygotowały dzieci ze wszystkich klas naszej szkoły, zrobiły duże wrażenie na pracownikach domu dziecka i na pewno sprawią miłą niespodziankę podopiecznym. W czasie wizyty nasi uczniowie wręczyli prezenty, rozmawiali z wychowawcami placówki o warunkach w jakich żyją ich podopieczni, a także zapoznali się z najmłodszą 5-letnią mieszkanką tego domu. Na zakończenie otrzymali dyplom z podziękowaniem oraz kartkę świąteczną z życzeniami bożonarodzeniowymi wykonaną przez dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, że po raz kolejny wsparli nas w dzieleniu się prezentami z dziećmi, które nie przebywają we własnych rodzinach. 

Zajęcia z programowania

Pragniemy poinformować, że uczniowie naszej szkoły z klas I i III uczestniczą od listopada 2018r. do marca 2019r. w projekcie edukacyjnym ProgramujeMY tarnowski, którego celem jest umożliwienie uczniom zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie i rozwój kompetencji nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w zakresie technologii komunikacyjno-technologicznych. Uczniowie na cotygodniowych dwugodzinnych zajęciach budują z klocków Lego roboty, które następnie ożywiają poprzez odpowiednie programowanie ich. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieci z wielkim zapałem uczestniczą w nich i z powodzeniem realizują założone cele.

Zajęcia odbywają się dzięki funduszom Unii Europejskiej pozyskanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Więcej zdjęć

 

 

Spotkanie autorskie z p. Jolantą Horodecką-Wieczorek

12 grudnia 2018r. uczniowie klas I - III uczestniczyli w spotkaniu autorskim z p. Jolantą Horodecką-Wieczorek, autorką literatury fantastycznej dla młodzieży i dorosłych, oraz twórczynią bajek i baśni, w których popularyzuje takie wartości jak miłość do ludzi, ojczyzny, zwierząt, przyrody, a także uczy jak pomagać sobie wzajemnie i jak unikać zagrożeń w dzisiejszym świecie. Autorka jest członkiem wielu organizacji literacko - kulturalnych, współpracuje z Polonią na całym świecie, jest laureatką wielu nagród, dyplomów i medali. Spotkanie zorganizowano w związku z udziałem uczniów w kampanii edukacyjnej "Kosmiczna Segreg-Akcja", prowadzonej przez Grupę Przedsiębiorców Polskich "Ekologia", mającej na celu kształtowanie nawyków proekologicznych. Dzieci wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym, wykonując ilustrację do bajki Autorki pt. "O kosmicznym ludku w babcinym ogródku" (Patrycja Olszówka zajęła I miejsce, praca Gabrieli Barnaś została wyróżniona), uczestniczyły w cyklu zajęć tematycznie związanych z segregacją śmieci oraz ochroną środowiska. W czasie spotkania autorka zapoznała dzieci z bajką "Złoty kłosek śpiącej lalki", zachęcała do segregacji śmieci, dbania o środowisko, opieki nad zwierzętami. Każde dziecko otrzymało od Autorki jej najnowszą książkę "O kosmicznym ludku w babcinym ogródku", w której ilustracjami są prace konkursowe w/w laureatek, ze specjalną dedykacją i autografem. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

Więcej zdjęć

 
Więcej artykułów…
Strona 5 z 117