Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego

Email Drukuj PDF

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

Ładna 98b, 33-156 Skrzyszów

Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego

dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VII

Temat: Jestem bohaterem jednej z książek Kornela Makuszyńskiego – opowiadanie.

Celem konkursu jest popularyzacja postaci pisarza Kornela Makuszyńskiego, zainteresowanie uczniów twórczością pisarza, rozwijanie uzdolnień literackich, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych autorów.

Uczestnik konkursu pisze opowiadanie odwołując się do dowolnie wybranej książki Kornela Makuszyńskiego. Praca powinna zajmować 1-1,5 strony A4, pisana czcionką Times New Roman o rozmiarze 12.

Prace konkursowe należy przesłać do organizatora do dnia 9 marca 2018r. Szkoła może nadesłać 3 najlepsze prace wybrane w przeprowadzonym wcześniej etapie szkolnym.

Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie pomysłowość; oryginalność; zgodność z gatunkiem literackim; poprawność pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 marca 2018 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie