Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2016/2017

Email Drukuj PDF

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej

informuje, że od dnia 10 lutego do 29 lutego 2016r.

przyjmuje zapisy dzieci do:

klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017, wnioski są dostępne u wychowawcy klasy „0” oraz na stronie internetowej szkoły.

Obowiązek szkolny obejmuje

wszystkie dzieci 7-letnie (rok ur. 2009)

Prawo do rozpoczęcia nauki maja również

dzieci 6-letnie (ur. 2010r.)

Zapisy będą przyjmowane 
w  sekretariacie szkoły

od poniedziałku do czwartku

w godz. 8.30 – 12.00

Zapisując dziecko, prosimy zabrać ze sobą następujące dokumenty

 

(do wglądu): dowód osobisty, numer PESEL dziecka.

Wniosek do pobrania

 

Informacja o zasadach przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Skrzyszów

Rekrutacja