Projekty edukacyjne

Email Drukuj PDF

Projekt „Festiwal nauki – inspiracje matematyczne”.

Nasza szkoła włączyła się w realizację projektu, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do zaplecza naukowego, pogłębianie wiedzy uczniów w zakresie matematyki oraz wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych i środków multimedialnych w nauczaniu.

Uczniowie z klas IV - VI uczestniczą w matematycznych zajęciach, które odbywają się w każdy piątek. Zajęcia prowadzone są tak, aby uczniowie poprzez zabawę ćwiczyli umiejętności matematyczne. Na wrześniowych zajęciach wykorzystano gry, plansze i zabawy matematyczne, dzięki którym uczniowie utrwalali rachunek pamięciowy, stosowali algorytmy działań, uczyli się współdziałania w grupie, dyskutowali nad problemami. Kolorowali również malowanki matematyczne, które zostały wywieszone na gazetce ściennej.

Zdjęcia z zajęć 16 września 2016r.

Zdjęcia z zajęć 23 września 2016r.

Zdjęcia z zajęć 30 września 2016r.