Projekty edukacyjne

Email Drukuj PDF

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów klasy VIII

Dokumenty

sp-ladna.pl/images/deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie.docx

http://sp-ladna.pl/images/klauzula-ogolna-pelna.pdf

 

 

 

 

"Matematyczne być, albo nie być" - wrzesień 2017 - grudzień 2017

Od września 2017r. w naszej szkole współrealizowany jest projekt, którego pomysłodawcą jest Szkoła Podstawowa w Łękawicy. Celem projektu jest ukazywanie dzieciom jak bardzo potrzebna jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia w życiu codziennym.  Bezpośrednio w projekcie bierze udział 20 uczniów naszej szkoły z klas IV - VI wraz z nauczycielem p. A. Makowiec. Dla uczniów zorganizowane są dwa razy w tygodniu zajęcia matematyczne nie tylko rozwijające, ale też wyrównujące wiadomości. Na zajęciach wrześniowych uczniowie uczyli się jak zaplanować budżet domowy uwzględniając wydatki i oszczędności. W czasie pracy uczniowie nie tylko ćwiczyli działania matematyczne, ale także dyskutowali nad cenami i wydatkami. Można by powiedzieć, że dzieci wykazują się dużą wiedzą o kosztach życia codziennego oraz zaskakujące były ich pomysły na ulokowanie oszczędności. W czasie zajęć wrześniowych przygotowywali również gry planszowe na wybrany przez siebie temat. Uczniowie podzielili się na kilkuosobowe grupy, następnie przydzielili sobie i wykonywali zaplanowane zadania, które później przenieśli na planszę. W ten sposób powstały ciekawe i oryginalne gry matematyczne.

 

We wrześniu uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie. Oprócz zwiedzania ogrodu, uczyli się poprzez próby i doświadczenia najważniejszych praw fizyki, jakże przydatnych w życiu codziennym. Była to również wycieczka integracyjna, podczas której zapoznali się ze swoimi rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej w Łękawicy.

Zdjęcia z zajęć - wrzesień 2017

Wycieczka do Krakowa

Zdjęcia z zajęć - październik 2017

Projekt „Festiwal nauki – inspiracje matematyczne” - wrzesień 2016 - grudzień 2016

Nasza szkoła włączyła się w realizację projektu, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do zaplecza naukowego, pogłębianie wiedzy uczniów w zakresie matematyki oraz wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych i środków multimedialnych w nauczaniu.

Uczniowie z klas IV - VI uczestniczą w matematycznych zajęciach, które odbywają się w każdy piątek. Zajęcia prowadzone są tak, aby uczniowie poprzez zabawę ćwiczyli umiejętności matematyczne. Na wrześniowych zajęciach wykorzystano gry, plansze i zabawy matematyczne, dzięki którym uczniowie utrwalali rachunek pamięciowy, stosowali algorytmy działań, uczyli się współdziałania w grupie, dyskutowali nad problemami. Kolorowali również malowanki matematyczne, które zostały wywieszone na gazetce ściennej.

Zdjęcia z zajęć 16 września 2016r.

Zdjęcia z zajęć 23 września 2016r.

Zdjęcia z zajęć 30 września 2016r.