Święto Patrona Szkoły

Email Drukuj PDF

19 marca 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Patrona. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Ładnej pod przewodnictwem ks. W. Jurkowskiego, na którą społeczność szkolna wyruszyła na czele z pocztem sztandarowym. Następnie na sali gimnastycznej p. Dyrektor Maria Łakoma powitała zaproszonych gości, głos zabrali: Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, Sołtys wsi Ładna Stanisław Barnaś, radny gminy p. Grzegorz Sierżęga oraz Czesław Boruch. W dalszej części odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas II, III oraz VI pod opieką wychowawczyń: D. Kloc, B. Sysło, A. Makowiec. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie podczas spektaklu o Jacku i Placku opartym na motywach powieści K. Makuszyńskiego ''O dwóch takich, co ukradli księżyc''. W role bliźniaków wcielili się chłopcy z kl. V: Bartosz Prokop i Kamil Urjasz. Na zakończenie p. Dyrektor rozstrzygnęła gminny konkurs plastyczny przygotowany przez p. R. Małochleb i p. J. Nowak. Konkurs pod hasłem „Stracony jest każdy dzień bez uśmiech” tematycznie związany był z Kornelem Makuszyńskim. Zwycięzcy uczniowie ze szkół naszej gminy otrzymali dyplomy i nagrody. Rada Rodziców przygotowała słodki poczęstunek dla uczniów.

Więcej zdjęć