Osiągnięcia Sportowe

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie z uczestnictwa uczniów SP Ładna w zajęciach pozalekcyjnych (rekreacyjno – sportowych), w międzyszkolnych zawodach sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, turniejach i zawodach w Gminie Skrzyszów w roku szkolnym 2015-2016 - I semestr.

Cele i zadania zajęć:

1. Zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzono w oparciu o opracowany program własny zajęć rekreacyjno- sportowych- kółko sportowe.

2.  W czasie zajęć z mini piłki nożnej, mini piłki siatkowej, mini piłki ręcznej, mini piłki koszykowej prowadzonych w dwóch oddzielnych grupach (dziewcząt i chłopców z klas 4-6  w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla dziewcząt i 1 godziny dla chłopców) uczniowie opanowywali i  doskonalili umiejętności różnych mini gier zespołowych równolegle z pracą nad wszechstronnym przygotowaniem fizycznym.

3.  Otrzymywali do rozwiązania zadania ruchowe podane w ciekawej, atrakcyjnej formie, dostosowanej do ich wieku, możliwości i zdolności ruchowych.

4.  Mieli możliwość ,, wyżycia się ruchowego ‘’i oderwania od telewizora, internetu i gier komputerowych, rozwijali swoje zamiłowania i zainteresowania sportowe.

5.  Podnosili poziom własnych umiejętności z  w.w. mini gier zespołowych oraz predyspozycji psychicznych (temperament, umiejętność koncentracji uwagi, siła woli, odporność psychiczna itp).

6. Przygotowywali się do zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i gminnym pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego p. Dariusza Borucha.

7. Uczestniczyli, reprezentując swoją szkołę w zawodach sportowych w ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz w międzyszkolnych turniejach w piłce ręcznej o Puchar Wójta Gminy Skrzyszów.

Udział w zawodach sportowych i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2015 / 2016 - udział we wszystkich zawodach gminnych zgodnie z przyjętym i ustalonym harmonogramem.
1. Halowa piłka nożna – zawody gminne w Szkole Podstawowej w Łękawicy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – VI miejsce drużyny chłopców z klas IV- VI – 16 październik 2015.
2. Udział 4 dziewcząt z klas V-VI – Agnieszki Boruch, Wiktorii Hanusiak, Katarzyny Handzel i Aleksandry Olszówka i 4 chłopców z klas IV-VI- Szymon Klecza, Kacper Augustyn, Alan Biedrzycki i Piotr Korczak w zawodach indywidualnych i drużynowych w tenisie stołowym w ramach IMSz w ZSP nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie- 20 listopad 2015.
3. Udział drużyny chłopców z klas IV-VI w Międzygminnym Mikołajkowym Turnieju w Piłce Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Skrzyszów w ZSP nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie- VIII miejsce w stawce 10 drużyn ze wszystkich szkół naszej gminy oraz z Tuchowa, Szaflar i Libuszy - 1 grudzień 2015.
4. Udział drużyny dziewcząt z klas V-VI w Międzyszkolnym Mikołajkowym Turnieju w Piłce Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Skrzyszów w ZSP nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie - IV miejsce w stawce 7 drużyn z 6 szkół naszej gminy 4 grudzień 2015.
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów szkolnych – eliminacji do zawodów gminnych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w naszej szkole – listopad 2015.

Drużyny dziewcząt i chłopców były przygotowywane do ww zawodów i turniejów na zajęciach rekreacyjno - sportowych i startowały pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego p. Dariusza Borucha.

Młodzi sportowcy otrzymywali nagrody zespołowe i indywidualne w postaci pamiątkowych dyplomów i statuetek, a także słodycze i napoje ufundowane przez sponsorów na turnieju mikołajkowym.

Należy podkreślić ogromną pasję i zaangażowanie wszystkich zawodników i zawodniczek w czasie zawodów, sportową rywalizację i postawę ,,fair -play ‘’.

Za największy sukces sportowy w I semestrze miejsce uważam IV miejsce naszych piłkarek ręcznych w Mikołajkowym Turnieju o Puchar Wójta w Skrzyszowie.

Nasza szkoła brała udział we wszystkich zawodach gminnych IMSZ objętych kalendarzem zawodów.

Koordynator i organizator sportu szkolnego - mgr Dariusz Boruch

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej aktywnie uczestniczyli w zawodach szkolnych- międzyklasowych organizowanych na terenie naszej placówki, a także godnie i z sukcesami reprezentowali siebie i szkołę w zawodach sportowych w ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Ponadto reprezentowali swoją szkołę w Mikołajkowym Turnieju o Puchar Wójta Gminy Skrzyszów.

Do zawodów szkolnych i gminnych uczniów przygotowywał i sprawował nad nimi opiekę szkolny koordynator d.s. sportu i nauczyciel wychowania fizycznego mgr Dariusz Boruch.

Sukcesy i osiągnięcia uczniów

1.    Halowa piłka nożna chłopców – GIMSZ  - VI miejsce drużyny chłopców z klas 
III-VI

2.    Tenis stołowy drużynowy dziewcząt – GIMSZ - drużyna w składzie Patrycja Gębala i Natalia Turaj z klasy VI.

3. Tenis stołowy drużynowy chłopców -  GIMSZ - drużyna w składzie Ireneusz Łuszcz i Kacper Boruch z klasy VI.

4. Tenis stołowy indywidualny dziewcząt  – Natalia Turaj, Patrycja Gębala.

5. Tenis stołowy indywidualny chłopców – Kacper Boruch, Ireneusz Łuszcz.

6. Mikołajkowy Turniej w Piłce Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Skrzyszów – V miejsce drużyny mieszanej dziewcząt i chłopców w stawce 7 drużyn ze szkół naszej gminy i 1 drużyny z Tuchowa.

7. Mini piłka siatkowa chłopców – GIMSZ - V miejsce drużyny z klas III-VI.

8. Mini piłka siatkowa dziewcząt – GIMSZ – IV miejsce drużyny z klas IV-VI.

9. Miedzyklasowy Mikołajkowy Turniej- Mecz w halowej piłce nożnej klas III- IV- I miejsce drużyna z klasy III w składzie Mateusz Kula, Krystian Wożniak, Szymon Klecza, Hubert Gielczowski, Kacper Ciurej,  II miejsce drużyna z klasy IV w składzie Agnieszka Boruch, Zuzanna Zając, Wiktoria Hanusiak, Jakub Augustyn, Dominik Dybaś.

10. Memoriał Heleny Marusarz w Indywidualnych Biegach Przełajowych – reprezentacja naszej szkoły z klas IV-VI.