Katechizmy do nauki religii

Email Drukuj PDF
Katechizmy do nauki religii na rok szkolny 2022/23
Klasa 0  -  zakupi ksiądz
Klasa I  -  Podręcznik pt. „ Żyjemy w Bożym świecie” wydawnictwo – „ Jedność” , autor  - Dariusz Kurpiński
Klasa II  - Podręcznik pt. „ Idziemy do Jezusa”  - wydawnictwo „ Jedność”  – autor Dariusz Kurpiński.
Klasa III   - Podręcznik pt.” Poznaję Jezusa” wydawnictwo „ Jedność” autor  Dariusz Kurpiński
Klasa IV
Podręcznik do nauczania religii w IV SP pt.: "Jestem chrześcijaninem", pod redakcją ks. Waldemara Janigi,  +
karty pracy do kl. IV „Jestem Chrześcijaninem ” wydawnictwo „ Gaudium” Lublin
Klasa V
„Wierzę w Boga” podręcznik do  kl. 5 SP. pod red. ks. Waldemar Janiga  + Karty pracy do kl. V „Wierzę w Boga” wydawnictwo „ Gaudium” Lublin
Klasa VI
„ Wierzę w Kościół”  podręcznik do kl. VI SP pod red. Ks. Waldemara Janigi.  + Karty pracy do kl. VI „Wierzę w Kościół”   wydawnictwo „ Gaudium” Lublin
Klasa VII
„ Spotkałem Twoje Słowo” katechizm do kl. VII SP pod red. Ks. Pawła Mąkosy + karty pracy pt. „  Spotkałem Twoje Słowo”   wydawnictwo „ Gaudium” Lublin
Klasa VIII
„ Z Tobą idę przez życie” katechizm do kl. VIII SP pod red. Ks. Pawła Mąkosy + karty pracy pt. „  Z Tobą idę przez życie”   wydawnictwo „ Gaudium” Lublin