szladna

Newsy

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

4 maja w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość przygotowała p. Anna Makowiec wraz z uczniami klasy V i VI, a dekorację utrzymaną
w biało – czerwonych kolorach wykonał p. Jan Mucha. Uczniowie wszystkich klas mieli okazje przypomnieć sobie historyczne wydarzenia oraz pogłębić wiedzę na temat tego ważnego dla Polski święta. Panował uroczysty i podniosły nastrój, uczniowie przedstawili inscenizację przeplataną recytacją wierszy i śpiewem pieśni patriotycznych. W akademii uczestniczył poczet sztandarowy szkoły, który był również obecny na obchodach rocznicowych w Skrzyszowie.

 

Dzień Ziemi

Uczniowie kl. V pod opieką pani Jolanty Nowak przygotowali apel z okazji Światowego Dnia Ziemi. Widowisko miało na celu podkreślenie wartości otaczającego nas piękna oraz przestrzegania przed zagrożeniami jakie niesie różnorodna działalność człowieka. Po apelu rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Kwiaty polskie", w którym
I miejsce zajęli Adrian Pęcak i Dominika Buczek,
II miejsce zajęli Agnieszka Tchoń i Michał Miś,
III miejsce - Klaudia Rolnicka i Oskar Młyński.
Celem pogłębienia świadomości proekologicznej uczniowie wzięli udział w konkursie na referat pt. "Źródła i skutki zanieczyszczeń Ziemi". Najciekawsze prace należały do Agnieszki Zbylut, Wojciecha Janusa i Sylwii Otfinowskiej z klasy VI. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody, które ufundowała pani Jolanta Nowak.
 

Konkurs wielkanocny

 

Przed Świętami Wielkanocnymi, jak co roku, opiekunki Samorządu Uczniowskiego w Ładnej, tj. pani Anna Makowiec i pani Joanna Rogus,  zorganizowały i przeprowadziły Szkolny Konkurs na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną. W konkursie mogli wziąć udział chętni uczniowie zarówno z klas 0-III jak i  z klas IV-VI. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła duża ilość prac. W konkursie oceniano  estetykę, pomysłowość, dobór materiałów oraz samodzielność wykonania pracy.  Jury wraz z opiekunami SU wyłoniło laureatów, którym w ostatni dzień przed wiosenną przerwą świąteczną wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Huty Szkła pana J. Fistka i pana T. Wrześniaka, panią dyrektor szkoły  oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy pozostali uczestnicy również zostali obdarowani nagrodami pocieszenia. Zwycięzcy konkursu w kategorii klas młodszych to: Aleksandra Olszówka, Patrycja Gębala i Michał Skalny (I miejsce),  Katarzyna Handzel, i Mateusz Kula (II miejsce) oraz Wiktoria Januszek, Klaudia Turaj i Hubert Gielczowski (III miejsce). Specjalne wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Kamil Olszówka z klasy „O”. W kategorii klas starszych zwycięzcami zostali: Karolina Otfinowska i Agnieszka Tchoń (I miejsce), Karolina Korczak i Marzena Korczak (II miejsce) oraz Agnieszka Zbylut (III miejsce).

 

Święto Patrona

Święto Patrona w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej

21 marca 2012r. po raz kolejny nasza szkolna społeczność obchodziła Święto Patrona Szkoły. Obchody rozpoczęliśmy udziałem we mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza Wiesława Gomółkę oraz rekolekcjonistę ks. Bogusława Węgrzyna.

Hasłem tegorocznych obchodów była myśl Kornela Makuszyńskiego „I choćbyś miał w duszy tysiące zgryzot, a w sercu morze łez, znajdź jednak na jego dnia uśmiech”. Uczniowie pokrótce przypomnieli najważniejsze fakty z życia naszego patrona oraz przedstawili fragmenty z jego twórczości poetyckiej m. in. utwory „Rozmowa z zegarem o bezgrzesznych latach”, „Pieśń o Ojczyźnie”, „Panna i żołnierz”. Obejrzeliśmy również scenki w oparciu o „List z tamtego świata”, „Panna z mokrą głową”, „Szatan
z siódmej klasy” oraz „Przygody Koziołka Matołka”. Uczniów do występu artystycznego oraz scenografię przygotowały p. Danuta Kloc oraz p. Marta Kokoszka. W uroczystości udział wzięli: wójt gminy Skrzyszów mgr inż. Marcin Kiwior, sołtys p. Stanisław Barnaś, państwo dyrektorzy szkół
i przedszkoli naszej gminy, przedstawiciele Rady Rodziców, laureaci gminnego konkursu zorganizowanego przez naszą szkołę, nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursie oraz grono pedagogiczne i uczniowie naszej szkoły.

 

Szkolny etap konkursu z języka angielskiego

Dnia 14 marca 2012r. w Szkole Podstawowej w Ładnej odbył się szkolny etap konkursu z języka angielskiego pod hasłem ‘On the Way to the Victory’. W konkursie wzięli udział chętni uczniowie z klas IV-VI. Uczestnicy mieli do napisania 45-minutowy test, w którym sprawdzano umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, czytanego, gramatykę, reagowanie językowe oraz wiedzę o Wielkiej Brytanii. Konkurs przygotowała i przeprowadziła nauczycielka języka angielskiego, pani Joanna Rogus. Zwycięzcami konkursu zostały uczennice klasy szóstej:  Kinga Koczwara i Agnieszka Sysło (I miejsce), Ewa Żurowska (II miejsce) oraz Agnieszka Zbylut i Sylwia Otfinowska (III miejsce). Laureaci oraz wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez wydawnictwo Express Publishing oraz panią Joannę Rogus. Zdobywczynie pierwszych dwóch miejsc reprezentowały szkołę w gminnym konkursie z języka angielskiego pod tym samym hasłem, który odbył się dn. 16 kwietnia 2012r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie. W tym konkursie nasza uczennica Agnieszka Sysło zdobyła IV miejsce.

Od połowy marca do końca kwietnia trwa w Szkole Podstawowej w Ładnej szkolny etap  konkursu  plastycznego dla klas I-III pt. „Wielka Brytania w oczach dziecka” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Łękawicy. Organizatorem szkolnego konkursu jest pani Joanna Rogus, nauczycielka języka angielskiego w SP w  Ładnej. W tym konkursie chętni uczestnicy wykonują dowolną technika prace prezentujące dowolny zabytek lub miejsce w Wielkiej Brytanii. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wysłane na gminny konkurs do Szkoły w Łękawicy.

 
Więcej artykułów…
Strona 185 z 190