szladna

Newsy

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2012r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Po zakończonych lekcjach na sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciel organu prowadzącego - Sekretarz Gminy Skrzyszów mgr Cecylia Andrusiewicz, wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu szkoły pani dyrektor powitała zaproszonych gości, złożyła życzenia z okazji zbliżającego się święta pracowników oświaty oraz nagrodziła nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz pracowników szkoły za wzorowe pełnienie obowiązków administracyjno - gospodarczych. Następnie głos zabrała p. Cecylia Andrusiewicz, która w imieniu Wójta Gminy Skrzyszów złożyła nauczycielom życzenia, podkreśliła bardzo dobre funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, współpracę z samorządem, aktywny udział dzieci w projektach, konkursach organizowanych na terenie gminy i nie tylko, oraz wysokie wyniki uzyskane przez szóstoklasistów na sprawdzianie po szkole podstawowej. Sekretarz wyróżniła Nagrodą Wójta Gminy Skrzyszów p. dyrektor Marię Łakomą oraz p. Martę Kokoszkę. Słowa podziękowania dla nauczycieli na ręce pani dyrektor złożyła przedstawicielka Rady Rodziców pani Jolanta Boruch.
Część artystyczną przygotowały wraz z uczniami klasy VI i dziewczynkami z klas "0" i II, panie Marta Kokoszka i Anna Makowiec. Humorystyczne przedstawienie prowadziły uczennice, które wcieliły się w role Vitalisa Kujonarisa oraz Wiącha Superbłąda. Dziewczęta zapowiadały wiersze przeplatane piosenkami dedykowanymi w podzięce wychowawcom śpiewanymi przez uczennice "zerówki" i klasy II oraz horoskop nauczycielski na rok szkolny 2012/2013. Na zakończenie szóstoklasiści w imieniu społeczności uczniowskiej wręczyli róże wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły oraz złożyli im życzenia.

Moglibyśmy wykrzyczeć to słowo z najwyższej góry,
żeby usłyszał je cały świat,
Moglibyśmy namalować to słowo na księżycu,
Żeby cały świat je zobaczył,
Moglibyśmy odlać to słowo w brązie,
Żeby cały świat mógł je dotknąć,
Ale niezależnie od tego w jaki sposób wyrazimy nasze podziękowania,
Nigdy nie uda nam się w pełni okazać,
Jak bardzo jesteśmy Wam wdzięczni.

naszym Nauczycielom
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Ładnej

ab

c

 

4

 

Festyn Integracyjny w Ładnej

W niedzielę 23 września 2012r. uczennice wraz z kilkoma absolwentkami Szkoły Podstawowej w Ładnej wystąpiły w Gminnym Festynie Integracyjnym, który odbył się na terenie baru Taurus w Ładnej. Dziewczynki przygotowywane przez panią Katarzynę Micek i panią Joannę Rogus,  zaprezentowały arabski i belgijski taniec oraz włączyły osoby niepełnosprawne do zabawy w pociąg. Tańce wykonały: Kinga Baran, Agnieszka Tchoń, Karolina Korczak, Monika Michałek, Kinga Sroczyńska, Patrycja Gębala, Natalia Turaj, Kinga Koczwara, Ewa Żurowska i Marzena Korczak.

festyn1

Po występie uczennic przedstawicielka GCKiB w Skrzyszowie p. Elżbieta Płaneta dokonała podsumowania konkursu "Piszę do Pana w bardzo ważnej sprawie" i wręczyła nagrody 4 uczennicom kl. I - III oraz 5 osobom z kl. IV - VI oraz ich opiekunom p. Beacie Sysło o p. Małgorzacie Rzegockiej.
Nagrody otrzymali z kl. I - III:
Sysło Amelia, Handzel Katarzyna, Turaj Natalia, Gębala Patrycja,
z kl. IV - VI:
Boczniewicz Monika, Janus Wojciech, Otfinowska Sylwia, Sysło Agnieszka, Żurowska Ewa.

 

Dyskoteka dla uczniów kl. IV - VI.

20 września w godzinach popołudniowych odbyła się dyskoteka szkolna na
pożegnanie wakacji dla klas IV-VI zorganizowana przez Samorząd
Uczniowski. Podczas imprezy uczniowie naszej szkoły bawili się w rytm
współczesnej muzyki. Nie zabrakło także wielu ciekawych konkursów i
wspólnych zabaw. 
 

Regulamin konkursu "Mój różaniec"

REGULAMIN KONKURSU
„MÓJ RÓŻANIEC”
Cel konkursu:
-         Rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej.
-         Współzawodnictwo artystyczne dzieci.
Organizatorzy:
Ks. Proboszcz – Wiesław Gomółka, Ks. Krzysztof Czaja
Termin:
Do 04. października 2012 r.


Warunki uczestnictwa:
-         W konkursie uczestniczą uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej.
-         Uczniowie wykonują różańce samodzielnie lub z rodzeństwem uczęszczającym do Szkoły Podstawowej wg własnego pomysłu i projektu z dowolnych materiałów
np. surowce wtórne, pasmanteryjne, spożywcze itp.

-         Wykonawców ocenia Komisja uwzględniając:
-         samodzielność pracy,
-         staranność i dokładność wykonania,
-         oryginalność i inwencja własna,

Komisja oceniać będzie prace w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy I – III,

- klasy IV – VI

Na zwycięzców czekają nagrody, a dla pozostałych nagrody pocieszenia.

 

Akcja "Sprzątanie Świata"

Z okazji Sprzątania Świata dnia 17 IX 2012r. chłopcy i dziewczęta z kl. V pod opieką p. Jolanty Nowak przedstawili spektakl zatytułowany "Sumienie ekologiczne". Celem przedstawienia było podniesienie stopnia świadomości w temacie ochrony środowiska poprzez utrzymywanie porządku i czytości lasu oraz segregowanie odpadów. Przedstawienie uświetniły uczennice kl. VI śpiewając piosenkę "Leśne duszki".
W związku z powyższym wydarzeniem następnego dnia wszyscy uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców czynnie uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata. Chłopcy i dziewczęta zaopatrzeni w worki i rękawice posprzątali lokalne środowisko. Z kolei członkowie LOP - u wraz z opiekunem wykonali gazetkę okolicznościową pod hasłem "Na ratunek światu".

a

c

b

 
Więcej artykułów…
Strona 122 z 131