szladna

Newsy

Zdrowo i kolorowo

10 listopada 2017r. w czasie zajęć uczniowie klasy I zajęli się przygotowaniem kanapek z wykorzystaniem jajek oraz warzyw. Poznali wartości odżywcze jajek oraz zasady higieny podczas przygotowywania potraw. Celem zajęć było propagowanie zdrowego odżywiania się.

 

Akcja Ekophone

W październiku i listopadzie uczniowie naszej szkoły brali udział w IX edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej ,,ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY - ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJA'' organizowanej przez firmę EKOPHONE. Nad przebiegiem akcji w szkole czuwały opiekunki SKO wraz z opiekunkami SU. Dzięki zaangażowaniu uczniów, w szczególności z klas I - III udało się zebrać łącznie 5,5 kg zużytych telefonów.

 

 

 

II Gminny Konkurs Matematyczno-Rodzinny na najciekawszą grę planszową

Jesteś fanem gier planszowych?  Weź udział w konkursie na najbardziej pomysłową, wykonaną własnoręcznie grę planszową! 
Celem konkursu jest promowanie, zapomnianej nieco rozrywki jaką są gry planszowe oraz zachęcanie rodziców do udziału w życiu dziecka, klasy i szkoły.

REGULAMIN

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Skrzyszów.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap  szkolny -  nauczyciel matematyk wybiera 2 najlepsze prace  z całej szkoły.

II etap gminny – rozstrzygnięcie konkursu w Szkole Podstawowej w Łękawicy.

3. Każda gra zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie w kombinacji:  dziecko – rodzic.

4.  Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej:  tytuł, instrukcję gry oraz planszę.

5. Tematyka gry jest dowolna, aczkolwiek zadania mają pokazywać zastosowanie działań matematycznych na poziomie szkoły podstawowej.

6. Format pracy: A3, mogą pojawić się elementy przestrzenne. Technika wykonania pracy jest dowolna.

7. Każdy uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.

8. Ocenie podlegać będą: pomysł, poprawność matematyczno – logiczna i staranność wykonania oraz estetyka pracy.

9. Pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora oraz klasa, szkoła.

10. Dwie prace z każdej szkoły zostają przekazane do organizatora konkursu tj. Szkołę Podstawową w Łękawicy.

11. Prace należy składać u pani Kingi Wzorek - Szpala do  7 grudnia 2017 roku.

12. Zostanie powołana niezależna komisja konkursowa do oceny prac w skład której będzie wchodził: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łękawicy, nauczyciel matematyki i techniki.

13. Termin rozstrzygnięcia i wyniki konkursu ogłoszone zostaną 14 grudnia 2017 roku na podsumowaniu projektu” Matematyczne być, albo nie być” w Szkole Podstawowej w Łękawicy.

14. Każda praca w II etapie zostanie nagrodzona: miejsca I, II, III oraz wyróżnienia.

15. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 

Akcja "Wszystkie Dzieci Są Kochane"

Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolną Kasą Oszczędności zachęca wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w akcji „Wszystkie Dzieci są Kochane”, której celem jest obdarowanie dzieci z rodzin ubogich i chorych.
Prosimy aby każda klasa przygotowała 
1 paczkę (według schematu) do dnia 30 listopada 2017r.

 

 

Góra Grosza

Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolną Kasą Oszczędności zachęca uczniów naszej szkoły wraz z wychowawcami do wzięcia udziału w XVIII edycji Góry Grosza. Prosimy, aby każda klasa przygotowała puszkę, do której będzie można wrzucać pieniądze (monety i również banknoty). Po zakończeniu akcji, puszki należy przekazać opiekunom SU - p. A. Makowiec lub p. J. Cetnar. W związku z akcją, organizujemy konkurs - klasa, która uzbiera największą kwotę zostanie nagrodzona!

Akcja będzie trwała
od 27 listopada 2017r. do 2 stycznia 2018r.

Więcej o akcji http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/

 
Więcej artykułów…
Strona 8 z 102