szladna

Newsy

Zabawa karnawałowa

8 lutego dzieci z klas 0 - III uczestniczyły w zabawie karnawałowej. Uczniowie wesoło spędzili czas bawiąc się przy muzyce. Do tańca przygrywał niezawodny p. Janusz Gielczowski, któremu serdecznie dziękujemy. Rodzice przygotowali dla dzieci słodki poczęstunek.

Więcej zdjęć

 

Dzień Babci i Dziadka

31 stycznia pod hasłem "Babcia i Dziadek to ciepło, opieka, miłość i dobroć" uroczyście obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Licznie zebrani Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem wysłuchali programu słowno-muzycznego, przygotowanego specjalnie dla nich przez wnuków - dzieci z klas 0, I, II, III. Po występie wnuki wręczyły Babciom i Dziadkom laurki i drobne upominki. Dziadkowie mieli okazję spotkania przy ciastku, kawie, herbacie przygotowanych przez rodziców. Uczniów do występu przygotowały panie: Marta Kokoszka, Danuta Kloc, Beata Sysło.

Więcej zdjęć

 

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych klas I-III

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

Ładna 98b, 33-156 Skrzyszów

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego

dla uczniów szkół podstawowych klas I-III

pod hasłem:

NOWA PRZYGODA KOZIOŁKA MATOŁKA

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Kornela Makuszyńskiego oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego.

Prace powinny przedstawiać nową, wymyśloną przez siebie przygodę Koziołka Matołka, której nigdy nie przeżył.

Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A4, wybraną przez siebie techniką (malowanie, wydzieranie, wycinanie).

Prace konkursowe należy przesłać do organizatora do dnia 9 marca 2018r. Szkoła może nadesłać 3 najlepsze prace wybrane w przeprowadzonym wcześniej etapie szkolnym.

Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie pomysłowość, estetykę, kompozycję i walory artystyczne.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 marca 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

Ładna 98b, 33-156 Skrzyszów

Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego

dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VII

Temat: Jestem bohaterem jednej z książek Kornela Makuszyńskiego – opowiadanie.

Celem konkursu jest popularyzacja postaci pisarza Kornela Makuszyńskiego, zainteresowanie uczniów twórczością pisarza, rozwijanie uzdolnień literackich, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych autorów.

Uczestnik konkursu pisze opowiadanie odwołując się do dowolnie wybranej książki Kornela Makuszyńskiego. Praca powinna zajmować 1-1,5 strony A4, pisana czcionką Times New Roman o rozmiarze 12.

Prace konkursowe należy przesłać do organizatora do dnia 9 marca 2018r. Szkoła może nadesłać 3 najlepsze prace wybrane w przeprowadzonym wcześniej etapie szkolnym.

Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie pomysłowość; oryginalność; zgodność z gatunkiem literackim; poprawność pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 marca 2018 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantem

31 stycznia 2018r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Posterunku Policji w Skrzyszowie. Podczas pogadanki policjant przypomniał o najważniejszych zasadach bezpiecznej zabawy w czasie ferii zimowych oraz o zachowaniu ostrożności podczas poruszania się po ulicach i drogach publicznych. Przypomniał również jak i kiedy korzystać z numerów alarmowych. Z uczniami starszych klas omówiono także tematy związane z bezpieczeństwem w sieci.


 
Więcej artykułów…
Strona 8 z 109