szladna

Newsy

Warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Skrzyszów

 

Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Obcym w Pogórskiej Woli

 

9 stycznia 2019 roku uczennice naszej szkoły wzięły udział w konkursie kolęd organizowanym w szkole w Pogórskiej Woli. Reprezentacja naszej szkoły to:

Milena Gębala – uczennica klasy 6 – zaśpiewała kolędę w języku angielskim „O Holy Night” (Mariah Carey)

Agnieszka Boruch i Wiktoria Hanusiak – wykonały kolędę w języku angielskim „Mary, did you know?” (Pentatonix)

Milena Gębala zachwyciła jury swoim wykonaniem i zdobyła I miejsce w kategorii solistów klas 4-6.

Więcej zdjęć

 

Dzień Seniora

30 grudnia 2018r. zapisał się po raz kolejny w pamięci najstarszych mieszkańców naszej miejscowości. Spotkanie to odbyło się w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ładnej. Dzieląc się radością z narodzenia Bożej Dzieciny łamano się opłatkiem, składano życzenia noworoczne. Tradycyjnie na spotkanie przybyło liczne grono Seniorów. Gośćmi byli: wójt Gminy Skrzyszów p. Marcin Kiwior, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ładnej p. Maria Łakoma, sołtys p. Stanisław Barnaś, proboszcz parafii ks. Wojciech Jurkowski, kanonik ks. Wiesław Gomółka oraz radni naszej miejscowości. Ważnym momentem spotkania opłatkowego była Msza św. Dopełnieniem uroczystości była część artystyczna - przedstawienie wigilijne oraz grupa kolędnicza odegrana przez uczniów naszej szkoły pod opieką p. Marty Kokoszka, p. Katarzyny Micek, p. Magdaleny Pyrchla. Występ wprowadził w świąteczny nastrój. Mali artyści przedstawili program o przygotowaniach do wieczerzy wigilijnej oraz o narodzinach Jezusa w Betlejem. Grupa kolędnicza, która wystąpiła miała na celu wskrzeszenie starej tradycji chodzenia kolędników po domach, składania życzeń, śpiewania kolęd i sypania ziarnem "na szczęście". Wśród kolędników byli pasterze, gospodyni, cyganka, krakowianka. Rekwizytem była gwiazda, która wieściła o narodzinach Chrystusa, symbolizowała światło i zwycięstwo dobra nad złem. Miłym akcentem był akompaniament na akordeonie, na którym przygrywał uczeń naszej szkoły Bartosz Prokop. Okolicznościowe przemówienia i życzenia złożyli Seniorom: Wójt Gminy Skrzyszów oraz p. Sołtys. Atmosfera życzliwości widoczna była podczas łamania się opłatkiem i składania życzeń. Przygotowany gorący posiłek wraz z ciastem dodał energii do wspólnego kolędowania. Całości spotkania towarzyszyła radosna i miła atmosfera.

Dziękujemy rodzicom: p. M. Prokop, p. K. Chrzanowskiej, p. M. Brzuchacz, p. G. Sierżędze, nauczycielom: p. D. Kloc, p. A. Makowiec, p. R. Małochleb oraz pracownikom szkoły: p. P. Michoń, p. D. Piątek. p. M. Stelmach, p. J. Stelmach za pomoc w czasie przygotowań i przeprowadzenia Dnia Seniora.

Informacje i zdjęcia

 

Konkurs bożonarodzeniowy

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najładniejszy stroik świąteczny. Uczniowie przygotowali 40 przepięknych stroików, które można było podziwiać na szkolnym korytarzu. Wszystkie prace zostały nagrodzone, nagrody ufundowały opiekunki SU. Cześć stroików za zgodą twórców została zakupiona przez nauczycieli i pracowników szkoły, dochód ze sprzedaży został przekazany na potrzeby SU. Dziękujemy!


Więcej zdjęć

 

 

 

Z wizytą świąteczną w Domu Dziecka

17 grudnia 2018r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego p. A. Makowiec udali się do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przyjazny Dom" w Tarnowie z podarunkami świątecznymi. Prezenty, które przygotowały dzieci ze wszystkich klas naszej szkoły, zrobiły duże wrażenie na pracownikach domu dziecka i na pewno sprawią miłą niespodziankę podopiecznym. W czasie wizyty nasi uczniowie wręczyli prezenty, rozmawiali z wychowawcami placówki o warunkach w jakich żyją ich podopieczni, a także zapoznali się z najmłodszą 5-letnią mieszkanką tego domu. Na zakończenie otrzymali dyplom z podziękowaniem oraz kartkę świąteczną z życzeniami bożonarodzeniowymi wykonaną przez dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, że po raz kolejny wsparli nas w dzieleniu się prezentami z dziećmi, które nie przebywają we własnych rodzinach. 
Więcej artykułów…
Strona 10 z 123